Şirketimiz İç Dinamikleri
Ana Sayfa > Periyodik Projeler> Şirketimiz İç Dinamikleri

Şirketimiz İç Dinamikleri

Şirketimiz İç Dinamikleri 
• Gözden Geçirme ve İnce Ayarların Yapılması
• Kullanım Amaçları

Kategori yönetiminin üretici ve perakendeci için ortak amaçları

• Gereksiz maliyetleri yok etmek,
• Tüketici bağlılığını arttırmak,
• Kategori/marka satış hacmini arttırmak,
• Rekabette avantaj yaratmak olarak özetlenebilir.

Ortak Kazançlar

Üretici İçin;
• Kar ve satışları artırmak
• Perakendecilerle ilişkileri kuvvetlendirmek
• Kategori uzmanı olarak tanınmak
• Perakendecinin iş anlayışını daha iyi kavramak
• Üretim planlarını ayarlamak
• Rekabette kalıcı farklılık
• Perakendeci İçin;
• Kar ve satışları artırmak
• İşin stratejik ve operasyonel değerlendirmesinde süreklilik ve etkinlik
• Tüketicilerin daha iyi hedeflenmesini sağlamak
• Mağaza müşterilerine en uygun ürün çeşitlerini sunmak
• Üreticilerle kuvvetli işbirliği
• Rekabette kalıcı farklılık

Tüketici İçin;
• İhtiyacı olan ürünü,
• Gerekli miktarda,
• İstediği zamanda,
• Uygun fiyatta,
• Uygun promosyonla,
• İstediği yerde, bulabilmesidir.


Tanımladığınız kriterlerde Türkiye'de bulunan tüm süpermarketlere ulaşmaya çalışıyorsanız ancak nasıl ulaşacağınızı bilmiyorsanız Marketler Rehberi, adresleri ve fiziksel karakteristikleri ile bu süpermarketlerin listesini size sunacaktır.

Marketler Rehberinin kapsadığı temel bilgiler şunlardır:
• Türkiye'de perakende ticaretin üçte birinden fazlasını gerçekleştiren 6.200 market, süpermarket, zincir market, hipermarketin listesi
• Adres bilgileri (adı, ünvanı, adresi, telefonu, yetkili kişisi, sahibi)
• Satış alanı
• Yazar kasa sayısı (normal/barkodlu)

Rehber basılı olarak veya diskette teslim edilmekte, talebe bağlı olarak yılda 2 kez güncellenmektedir. Demografik ve sosyo-ekonomik veriler ile tüketicilere hizmet veren üretici, dağıtıcı veya perakendeci verilerini coğrafi bilgi sistemleri ile ilişkilendirmekte, mevcut durumu bilgisayar ortamında karşılaştırılmalı bir şekilde interaktif olarak sunmaktadır.

Biz bu yöntemle iki ana grubun ihtiyaçlarına yönelik veriler içermektedir:
• Üreticiler
• Perakendeciler.

Üreticiler açısından sağladıkları
• Ağırlıklı üretim yapılan bölgelerdeki tüketici yapısının görülmesi,
• Dağıtım yapılan birimlerin (distribütörler) bölge içinde nasıl konumlandıklarının görülmesi ve tüketici yapısı ile karşılaştırılması,
• Böylelikle distribütörlerin doğru, ticari açıdan bulunması gereken en iyi yerde olup olmadığının kontrol edilmesi.

Perakendeciler açısından sağladıkları

Perakendeciler (tekil mağazalar, zincir mağazalar vb.) açısından da benzer kullanım ve avantajlar söz konusu olup farklı olarak;
• Satış noktalarının (mevcut mağazalar ve/veya rakibin pozisyonu açısından) coğrafi olarak nasıl bir yerleşim ve yerdeğişimi gösterdiklerinin izlemesi,
• Satınalma ve alışveriş alışkanlıkları açısından mağaza seçimi konusunda tüketici davranışlarının izlenmesi,
• Yeni mağaza açılışlarını ve mağazacılık açısından potansiyel gelişme alanlarının görülebilmesi.

Tüm bu çalışmalar coğrafi bilgi sistemleri ile (arazi kullanışı, ulaşım aksları, doğal ve yapay eşikler) bilgisayar ortamında çakıştırarak üretici ve/veya perakendeciye bulunduğu ve bulunması gereken potansiyel yer(ler) konusunda bilgi vermektedir. Buradan da anlaşılabileceği gibi amacı sadece mevcudu tesbit ederek göstermek değil, mevcut durum ötesinde bu hizmeti alanlara aksiyon alabilmeyi sağlamak amacıyla ek analizler ve özel araştırmalar yapmaktır.

Bu tür çalışmalar aşağıdaki temel faydaları sağlar:

Görselleştirme: Text tabanlı sistemlerde farkedemeyeceğiniz bir takım ilişkileri görmenizi kolaylaştırır ve verinin konumsal boyutunda gizli bir takım trendleri ortaya çıkarmanızı sağlar.

Yeni Haritalar Yaratma: Satışlarınızın, rakiplere göre durumunuzun, kendinize ait şubelerin/bayilerin/mağazaların yerlerini gösteren yeni haritalar yaratabilir, bu haritaları saklayabilir, diğer kullanıcılar ile paylaşabilirsiniz.

Konumsal Analiz: Text sistemlerde cevaplanması zor olan, nerede, ulaşım durumu nedir, komşu alanlar, yakın noktalar gibi sorularınız kolayca cevaplanır.

Prezentasyon: Çalışmalarınızın sonuçlarını harita üzerinde göstermek iletişimi kolaylaştıracaktır. Verilerinizi kategorize edebilir, gruplayabilir, filtre edebilir, bu sonuçları harita üzerine yansıtabilirsiniz. Oluşturduğunuz sonuçların çıktısını alabilir, sunumlarınızda kullanabilirsiniz.

Entegrasyon:
Geosmart esnek yapısı sayesinde halihazırda kullanılmakta olan operasyonel veri tabanları ile entegre olup konumsal olarak analiz etmenizi sağlar. Örneğin satışlarınızı illere, ilçelere göre harita üzerinde gösterebilirsiniz.

Ürün Kapsamı

İl bazında standard olarak tüketici verileri, perakendeci verileri ve kentsel fonksiyonlar yer almaktadır. Ancak bu yazılım, sunduğu standart verilerle sınırlı kalmayıp müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenebilmekte, ek veriler ile zenginleştirilebilmektedir.

Elektronik ortamda aşağıda sıralanan mekansal altlıklar yer almaktadır;
• İlçe sınırları ve adları
• Mahalle sınırları ve adları
• Anayollar
• Caddeler ve adları
• Sokaklar ve adları
• Yapı adaları (sokaklar arasında kalan yapı alanları)

İstatistik olarak aşağıda sıralanan veriler yer almaktadır;
• Tüketici sosyo-ekonomik statü (SES) dağılımı
• Tüketici yaş dağılımı
• Mahalle nüfusları
• FMCG kategorisi (hızlı tüketim ürünleri) perakende ticaret birimleri dağılımı (ünvanı, türü, adresi, telefonu, satış alanı, yazar kasa sayısı)
• Benzin istasyonları
• Banka şubeleri
• Hastaneler
• Eczaneler
• Sinemalar
• Alışveriş merkezleri
• Eğitim kurumları
• Kamu kurumları
• Belediyeler
• Sanayi merkezleri
© 2013 İde Araştırma / Tüm Hakları Saklıdır.