Kategori ve Yöntem
Ana Sayfa > Periyodik Projeler> Kategori ve Yöntem

Kategori ve Yöntem

Dükkan dükkan ya da dükkan kümesi bazında stratejik iş birimleri olarak kategori yönetimi; ürün gruplarını bağımsız birer işkolu gibi ele alarak, mağaza veya mağaza kümeleri bazında, müşterileri tatmin etmek için gerekli düzenlemeleri yapan dairesel bir süreçtir. Bir başka değişle üretici perakendeci işbirliği ile birlikte müşteriye fiyat, çeşitlilik, promosyon ve stok için, maksimum değeri dağıtım şeklinde kategorilerin düzenlenmesi. Son olarak kategori yönetiminin hedefi doğru ürüne doğru müşteri ile doğru dükkanda ulaşmaktır. Kategori yönetimi lineerden çok circular (dairesel) bir yöntemdir. Aşağıda tanımlanan 5 ana safhası vardır.

Kategorinin Tanımlanması
Kategori Rolünün Saptanması
Kategori Analizi ve Strateji/Taktiklerin Planlaması
© 2013 İde Araştırma / Tüm Hakları Saklıdır.