Örneklemenin Önemi
Ana Sayfa > Periyodik Projeler> Örneklemenin Önemi

Örneklemenin Önemi

Gerek günlük yaşamda ve gerekse bilimsel araştırmalarda elde edilen sonuçların bir çoğu örneklere bağlıdır.

Araştırma, en genel anlamda, kitlede belirli bir sorunu çözebilmek için onunla ilgili verinin toplanması,ön yargısız olarak incelenmesi ve yorumlanmasıdır. Araştırma bir örneklem, yani kitlenin tümü yerine kitlenin belli bir parçası üzerinde yapılacaksa, örneklem seçme işlemi önem kazanır. Hangi örnekleme yöntemi kullanılmalıdır? Örneklem büyüklüğü ne olmalı? Bu sorulara cevabı, ancak konusunda uzman olan kişiler verebilir.

Tüm kitle yerine, örneklem üzerinde çalışma, araştırıcıya ya da ilgili birime zaman, para ve insan gücü kazandırır. Bu nedenle örneklem seçme işi oldukça önemlidir. Örneklem öyle seçilmelidir ki, hem maliyet en aza indirgensin, hem de kitle için kısa sürede tutarlı sonuçlar elde edilebilsin.

Bu nedenle, örneklemede çabukluk, maliyet ve bilgilerin güvenirliliği arasında bir denge olmalıdır. Bu ise, araştırıcıların veya araştırmayı yaptıran birimlerin önceden belirledikleri bir duyarlılık değerine göre en iyi örneklem büyüklüğünün seçimi ile sağlanabilir.
© 2013 İde Araştırma / Tüm Hakları Saklıdır.