Ürün ve Pazar Araştırmaları
Ana Sayfa > Araştırma Türleri> Ürün ve Pazar Araştırmaları

Ürün ve Pazar Araştırmaları

Kullanım ve Tutum Alışkanlıkları
Bu tür çalışmaların amacı, tüketicinin ürün kullanımı hakkında firmaya bilgilendirmek ve yeni bakış açıları kazandırmaktır.

Ürün Testi

Ürün testinin amacı; ürüne karşı var olan, rakip, potansiyel tüketicilerin yaklaşımını anlamaktır. Üründe bulunan güçlü ve zayıf yönler hakkında tüketicilerin değerlendirilmesi ihtiyaç ve önerilerinin açığa çıkarılması amaçlanır.

Paket: İsim ve Ürün Testi
Markalama ve ambalajlama stratejisinin temelinde tüketicilerin satın alma kararlarını bir takım rasyonel ve duygusal görüşlere dayalı olarak verdikleri bilinmektedir. Piyasaya sunulacak bir ürünün taşıyacağı marka ve logosunun tüketicinin zihninde neler çağrıştırdığı, ürünü ne denli temsil edebildiği, söyleyişinin ne denli kolay olduğu, akılda kalıcılığı, diğer rakip ürünleri ne derece ayrıştırılabildiği ve dikkat çektiği gibi konuların araştırılması çok önemlidir.

Fiyat Araştırmaları

Pazarda bulunan rakip ürünler ile karşılaştırılması ve yapılan çalışmalar sonucunda tüketicinin düşünceleriyle yeni fikirler edinmesi

Kavram Testleri

Kavram testleri yeni veya geliştirilen bir ürünün “iletişim aracının” belirlenmesi ve ürünün “deneme potansiyelinin” ölçülmesi için kullanılan bir yöntemdir.
Yeni veya geliştirilen bir ürün için amaç, tüketicinin üründen beklentileri ve ihtiyaçları ile ürünün sahip olduğu özelliklerin birbiri ile örtüşüp örtüşmeyeceğinin ve bu ürün tanımının hedef kitlede deneme isteği uyandırıp uyandırmayacağının test edilmesidir.
Kavram çalışmalarında yeni ürün fikri, mevcut ürün değişikliği, fiyatı, markası, paket görüntüsü vs. test edilebilir. Kavramda yer alan noktaların beğenilenler ve beğenilmeyenler, satın alma isteği yaratanlar ve yaratmayanlar şeklinde ayrıştırılması ve analiz edilmesi mümkündür.
© 2013 İde Araştırma / Tüm Hakları Saklıdır.